Κοινωνία

Eγκαταστάθηκαν οι τρεις Μετεωρολογικοί Σταθμοί στα επιλεγμένα σημεία στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, ένας εκ των οποίων στο Διοικητήριο των Σερρών

Οι εν λόγω Σταθμοί θα μετράνε μικροσωματίδια, διοξείδιο του άνθρακα, θερμοκρασία, υγρασία αέρα, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου, ολική ηλικιακή ακτινοβολία και ύψος βροχής.

Όπως είχε πρότερα ανακοινωθεί, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέλαβε την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “Διαλειτουργικό Γεωπληροφοριακό Σύστημα” και χρηματοδοτήθηκε με 100% χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”.