Αυτοδιοίκηση

Γενικός Γραμματέας του Δήμου Σιντικής ο Στέφανος Φωτιάδης

Με απόφαση που υπογράφει ο δήμαρχος Γιώργος Τάτσιος ο δήμος Σιντικης

Προσλαμβάνει τον κ. Φωτιάδη Στέφανο , με πτυχίο του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως Γενικό Γραμματέα του Δήμου.