Αυτοδιοίκηση

Καθαρισμός δρόμων και πρανών στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών

Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Κοπή χόρτων και καθαρισμός δρόμων και πρανών από βλάστηση και κλαδιά στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών για το έτος 2023», προϋπολογισμού 300.000€, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 1 Απριλίου 2024, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Παναγιώτη Σπυρόπουλου και του αναδόχου εργολάβου.

Σύμφωνα με την σύμβαση θα γίνουν εργασίες κοπής χόρτων/φυτών, ξυλωδών φυτών και βάτων, κλαδέματος θάμνων και δέντρων, κοπής δέντρων και εκριζώσεων σε ειδικές περιπτώσεις και καθαρισμού από προσχώσεις και απορρίμματα με σκοπό την αποκατάσταση της ορατότητας και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς οδικού δικτύου.