Αυτοδιοίκηση

Υπεγράφη Δημόσια Σύμβαση κατασκευής του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 900.000,00 Ευρώ.

Υπεγράφη την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024, στο Δημαρχείο Σερρών, μεταξύ της Δήμαρχου Βαρβάρας Μητλιάγκα και του Αναδόχου, Στεργίου Π. Γαλάνη, η Δημόσια Σύμβαση κατασκευής του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 900.000,00 Ευρώ.

Πρόκειται για έργο συνολικού μήκους 2654 μέτρων και περιλαμβάνει διάστρωση οδών με υλικό οδοστρωσίας 3Α και ασφαλτοτάπητα με πλάτος ασφάλτου 6 μέτρα, που θα διευκολύνει την πρόσβαση σε αγροτικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες

 

About the author

10 το καλό

Add Comment

Click here to post a comment