Αυτοδιοίκηση

Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΝΙΓΡΙΤΑΣ», προϋπολογισμού 1.955.641,25€

Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΝΙΓΡΙΤΑΣ», προϋπολογισμού 1.955.641,25€, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος και του αναδόχου εργολάβου, παρουσία των εκπροσώπων του διοικητικού συμβουλίου του ενδιαφερομένου ΤΟΕΒ κ.κ. Γιαννιώτη και Τέζα.

Η διάρκεια κατασκευής του έργου θα έχει διάρκεια 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕ 082/1.

Σύμφωνα με την σύμβαση, θα αντικατασταθούν φθαρμένα τμήματα των κεντρικών, αλλά και δευτερευόντων τμημάτων του δικτύου διανομής άρδευσης του ΤΟΕΒ Νιγρίτας, συνολικού μήκους 2.130μ. που τροφοδοτούνται από το υπάρχον αντλιοστάσιο και αφορούν σε φθαρμένους χαλυβδοσωλήνες και σωλήνες αμιάντου, με τοποθέτηση νέων, λόγω παλαιότητας και φυσιολογικών φθορών του υφιστάμενου δικτύου.